Плакат на 18-ти театрални празници "Невена Коканова"

28-05-2013