Плакат на 19-ти театрални празници "Невена Коканова"

12-06-2014