Програма за месец август и септември 2018

11 септември
19:00 ч. Мъжете предпочитат да излъжат премиера с Йоана Буковска-Давидова
12 септември
19:00 ч. Мъжете предпочитат да излъжат гостуване в Асеновград
13 септември
19:00 ч. Мъжете предпочитат да излъжат премиера с Цветелина Кънева
18 септември
19:00 ч. Мъжете предпочитат да излъжат гостуване в София - ТБА
20 септември
19:00 ч. Мъжете предпочитат да излъжат гостуване в Габрово
26 септември
19:00 ч. Двубой с учаситето на Мария Сапунджиева