Контакти

ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТИ НА ДТ "НЕВЕНА КОКАНОВА"

Директор - (046) 66-34-30

Главен счетоводител - (046) 66-34-26

Артистичен секретар - (046) 66-34-31

Билетна каса - (046) 66-34-25

Импресарско бюро - (046) 66-34-28, 0893 360 928, 0893 360 932

Факс - (046) 66-34-31

E-mail: info@dt-nevenakokanova.org