ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ 1870 - 1949г.

ЯМБОЛСКИЯ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР
1870 - 1949г.


Ямболския драматичен театър има 137 годишна история. През 1870 година в град Ямбол е представена популярната тогава драма "Многострадална Геновева". Представлението в нашия град е петото поред за годината след градовете Плевен , Сливен, В. Търново и Самоков. Театралното събитие е предшествано от друго с изключителна важност и значение за нацията - признаването на Българската екзархия. Затова и подготовката на представлението се извършва в обстановка на всеобщ духовен подем.

Първите артисти са революционери, театрални дейци, учители, просветители, гордост за българския театър. Те успяват да издигнат театъра до страстно, емоционално и жизнерадостно изкуство - Г. Дражев, Др. Николов, Ст. Томов, Н. Симеонов, Щ. Ковачев, Н. Попиванов, Ф. Попгеоргиев, К. Шестаков, Ст. Парушев, В. Апостолов, Ив. Кюртчитодоров, В. Мандров, Хр. Чакмаков и други. Всички те, изпълнени с пламенна апостолска всеотдайност и съзнание, че служат на една мисия, изискваща жертвоготовност и безгранична любов.

Във вестник "Македония" от 23 май, същата година е поместен отзив по повод представлението: "На вторий ден на Възкресение имахме удоволствието да видим да се представи отдавна подготвената драма "Многострадална Геновева". Това бе възбудило любопитството на цял град и народът бе изпълнил театралната зала, която можем да кажем бе доста добре украсена. Представлението, ако ни е позволено да дадем мнението на присъстващите по-опитни зрители стана твърде добре.

Музикалната банда, която се състоеше от шестима души омайваше зрителите със сладки звукове..."

Три години по-късно, през 1874 година за първи път в Цариград и в Ямбол се играе драмата "Иванку, убиецът на Асеня". Целта на представленията е била една - повдигане на народния дух и осигуряване на материални средства за комитетското дело.

В зората на нашето духовно възраждане, Ямбол дава на българския театър първата жена - актриса Матилда Попович. След Освобождението в Ямбол се издава библиотека "Театър" (1891-1894 г.), която бележи началото на периодичен театрален печат в страната. В родния си град се изявява за първи път като любител - артист и рецитатор Кирил Теллалов, виден политечски деец, режисьор и директор на театър.

В началото на века ямболската театрална публика посреща пътуващите трупи на Матей Икономов, Роза Попова и Комичен театър на братя Касабови. Разраства се театралната дейност в града и през 1920 година се създава Акционерен театър. Това е начало на организираното театрално дело в гр. Ямбол. На страниците на в. "Правда" от 15 март, същата година четем: "На 20 февруари 1920 г. е основан Акционерен театър, който започва да дава редовно своите представления от 28 с. месец. Основателите му са господата П. Петров, В. Богданов и артистите: Г. Стаматов, Н. Гайдов, Тр. Трифонов, г-жа Зл. Трифонова, Н. Щилиянов, В. Гълъбов и др.

На 11 и 12 април същата година в гр. Ямбол се представя за първи път драмата "Край мътния поток" от нашия виден съгражданин П. Керемедчиев.

Всички професионални и непрофесионални артисти, театрални дейци и просветители излизат с прошение за създаване на общински театър със собствена сграда. В същото това време Страшимир Кринчев развива оживена дейност на театрален критик, поетът Васил Карагьозов написва драмата - либрето "Тайните на Вардар", а художникът Иван Славов нарисува първата оригинална театрална завеса.

През 1922 година град Ямбол става седалище на Южно-българския театър. Във в. "Тунджа" от 1922 г. е записано: "Южно-българският народен театър в Ямбол на 1 того откри театралния си сезон с пиесата "Тоска" на В. Сарду. Салона бе буквално изпълнен с публика, която ласкаво се отзова към това културно начинание. Държа се кратка реч за значението на драматическия театър. Военна музика изсвири увертюра и играта започна. Този спектакъл беше едно истинско тържество за гр. Ямбол. Дълг на ямболци да подкрепят театъра, щото той да стане гордост на града ни".

Група изявени театрални творци, сред които са Г. Стаматов, А. Попов, П. Керемедчиев, Г. Попов, Д. Нешев, Н. Фол и др. подемат акция за набиране на средства и подпомагане изграждането на театрален салон.

Създава се драматичен курс за професионална подготовка на кадрите под ръководството на Антон Попов, един от видните български артисти, основател на Народния театър.

През 1927 година се създава постоянна театрална група, която по-късно се оформя като драматична студия. През 1939-40 г. театърът се преименува в Ямболски общински театър. Оттук започва творческия път на изтъкнати театрални дейци: Мирослав Миндов, Николай Люцканов, Николина Лекова и други. Десет години по-късно през 1949-1950 г. театърът вдига завеса като професионален институт. (Указ на театрите в НРБългария от 27 юни 1949 г.). На 8 октомври 1949 г. театърът представя първата си премиера, пиесата "Царска милост" от Камен Зидаров.

Директор по това време е Димитър Керанов, а основното ядро актьори са: Девка Благоева, Иван Славов, Стефан Арсенов, Милка Попантонова, Господин Везирев, Анко Чернев, Щилиян Кунев, Надя Чобанова, Катя Тодорова, Надя Василева, Рачо Канев, Пепа Белева, Тодор Кожухаров, Дора Кожухарова.